Advanced Analytics

De ongelofelijke waarde van informatie

Onze economische modellen gaan steeds sneller evolueren door versnelde productieprocessen, een kortere levensduur van de producten, de globalisering van de markt, de steeds verdergaande digitalisering van steeds meer aspecten van het bedrijfsleven en de opkomst van digitale communicatiemiddelen zoals sociale media.

Ondernemingen moeten daarbij op zoek naar manieren om zich te blijven onderscheiden, hun klanten te behouden, hun marktaandeel te vergroten of nieuwe markten te verkennen.

Informatie is de sleutel.

Ondernemingen produceren, structureren en bewaren steeds meer gegevens in hun ERP-, CRM- en andere systemen. Daar moeten ook nog eens heel wat gegevens van leveranciers of partners aan toegevoegd worden. Tegelijk is er de non-stop stroom van - vaak ongestructureerde - gegevens uit e-mailverkeer, van sociale media en vanuit webservices die vrij beschikbaar worden gesteld (open data).

Uit al die gegevens kunt u wellicht veel meer strategische informatie halen met Advanced Analytics.

Wat brengt 'Advanced Analytics' bij aan mijn organisatie?

Lagere kosten

Een beter inzicht in uw kostenstructuur doordat u verborgen correlaties kan blootleggen tussen verschillende gegevenssets of ontwikkelingen en hun oorzaken kan identificeren.

Groei versnellen

Een stijging van uw omzet per klant dankzij een aangepast aanbod aan de juiste klanten, op basis van vernieuwde inzichten in klantengedrag.

Verbeterde bedrijfsprocessen

Verbetering van de kwaliteit van uw producten en diensten dankzij een beter zicht op oorzaken en gevolgen in uw bedijfsprocessen.

Verhoogde productiviteit

Verlaging van de onbeschikbaarheid (downtime) en optimalisatie van de productie dankzij een systeem van predictief onderhoud (predictive maintenance).

Ons aanbod

Advanced Analytics

 Business Intelligence

NRB stelt een team van business- en technologische experts samen om BI-projecten te implementeren met gebruik van technologie van marktleiders.

Onze aanpak van BI-projecten beslaat vier fasen:

 • DEFINE: definitie van voorspellende scenario’s, een open vraag of hypothese die u wilt testen
 • PREPARE: omschrijving en implementatie van Data Models voor gerichte gegevensanalyses
 • EXPLORE: het in stelling brengen tools voor Data Discovery (studie, installatie, coaching, onderhoud, hosting in SaaS-modus)
 • DESIGN & MONITOR: definiëring en uitrol van dashboards die continu zicht geven op de prestaties van uw bedrijf

Onze dienst Bedrijfsinformatie wil de juiste persoon de juiste informatie bezorgen in het juiste formaat. Onze BI-diensten omvatten een brede waaier aan oplossingen om onze klanten de nodige inzichten te bieden: strategisch management (dashboards), monitoring van activiteiten en operationele rapportering. De volgende diensten worden aangeboden om deze resultaten te implementeren: definitie en audit van de BI-strategie, Data Governance en datamodellering, BI-architectuur, ETL of Extraction, Transformation and Loading, en BI-visualisering (dashboards, rapporten). Onze diensten worden verstrekt in de vorm van advies, implementatie, uitrol, opleiding, ondersteuning en platformmigratie.

Uitdagingen:
 • verkregen uit welbepaalde bedrijfswaarde (gegevens omzetten in relevante informatie;
 • met gevalideerde gegevens;
 • in het juiste formaat;
 • die met de juiste regelmaat wordt bijgewerkt;
 • van de vereiste kwaliteit;
 • met het overeenkomstige beheer.

Bedrijfsanalyse

Wij bieden end-to-end-analysediensten aan: van de uitwerking van een gevalstudie tot de implementatie en de hosting van de oplossing en de gegevens: strategie/advies, gegevensexploratie, gegevensvoorbereiding, creatie van statistische modellen, visualisering van de resultaten, implementatie van de volledige oplossing en integratie van de analyseoplossing in de bestaande IT-omgeving. Er worden diensten verstrekt op basis van een vaste prijs (all-in), T&M (Tijd & Materiaal), MO (Managed Operations) en een personeelsbenadering. Over het algemeen begint een bedrijfsanalyseproject klein, met een consultancyopdracht, om eerst de vereisten van de onderneming te begrijpen, om het potentieel van de beschikbare gegevens te onderzoeken, om de gebruiksmogelijkheden uit te werken.

Uitdagingen:
 • O&O/Kwaliteit: kwaliteitsproblemen, analyse van de basisoorzaak.
 • Productie: onderbrekingen, capaciteits-/rendementsproblemen, variabiliteit in het productieproces.
 • Operationele aspecten: klachten van klanten, te hoge activakosten en prestatieproblemen, laattijdige leveringen.
 • Onderhoud: onderhoudskosten die zouden moeten dalen, inspectiekosten die zouden moeten dalen.

Fraudeanalyse

Er zijn heel wat definities mogelijk, maar voor onze oplossing beschouwen we fraude als iedere opzettelijke daad of verzuim met de bedoeling anderen te misleiden en waardoor het slachtoffer een verlies lijdt en/of de dader een voordeel verkrijgt (terugbetaling of doorverkoop van (gestolen) goederen). Enkele factoren die fraude kunnen bevorderen, zijn: grootte en waarde van voorwerpen, het gemak om ze door te verkopen, cash, geen/zwakke controles…

Uitdagingen:
 • Hoe kunnen we de risico's en de daarmee gepaard gaande kosten verminderen?
 • Hoe kunnen we risico's voorspellen vóór er acties worden ondernomen zoals het voorstellen van een contract of het valideren van een claim die tot een terugbetaling zal leiden?
 • Hoe kunnen we patronen identificeren die de kwaliteit voor elk domein aanzienlijk kunnen verbeteren, bv. Beveiliging?

Complianceanalyse

Complianceanalyse is bedoeld om de kwaliteit, compliance en/of lage risico's te verzekeren in grote volumes interne en externe tekstgegevens. De waarde ervan zit in de automatisering van controle- en validatieprocessen, het versnellen van kennisvergaring en -doorstroming en de samenwerking om informatie aan te leveren die wordt gebruikt in de besluitvorming. Dit is van toepassing op toelatingsdossiers, claimdossiers, wetenschappelijke publicaties … en heeft betrekking op tal van sectoren.

Uitdagingen:
 • Grote volumes documenten verwerken.
 • Processen schaalbaar maken en het manuele kenniswerk verminderen.
 • Geëxtraheerde informatie matchen/linken/controleren op het vlak van volledigheid, correctheid, consistentie en geldigheid van documenten.

Voorspellend Onderhoud en Kwaliteit

Organisaties gebruiken big data voor inzichten om hun systemen te perfectioneren, om informatie te geven aan besluitvormers en om producten te ontwikkelen die in het verleden niet gemaakt konden worden. Heel wat organisaties hebben het echter nog steeds moeilijk om big data in te zetten en de mogelijkheden ervan volledig te benutten.

Uitdagingen:

Als verantwoordelijke Onderzoek & Ontwikkeling, Bedrijfsoperaties & Onderhoud of Inspectie moet u:

 • Storingen voorkomen door gebruik te maken van voorspellende oorzaakanalyses op machinegegevens.
 • Productkwaliteit voorspellen door afwijkingen sneller en voor alle items op te sporen.

Voorspellende analyses geven het Productie- & Onderhoudsmanagement de kans om de kwaliteits- en serviceniveaus te verbeteren, en tegelijk de productie- en onderhoudskosten te drukken.

 1. Voorspellend onderhoud

- Opsporen van afwijkingen

- Voorspellen van afwijkingen

- Hogere gezondheidsscore

- Scenarioplanning

 1. Kwaliteitsanalyses

- Correlatiepatronen tussen gegevensvariaties en kwaliteitsproblemen

- Opsporen van verdachte items

- Volautomatische analyse van procesgegevens

 

Door samen te werken, gebruiken we diverse en zware gegevensbronnen waarbij gegevens uit de informatietechnologie, bedrijfstechnologie en bedrijfscontext worden geïntegreerd. We passen multivariabele, niet-lineaire modellen voor de opsporing van afwijkingen toe voor meer verfijnde en accurate voorspellingen. Wij zorgen voor een vlotte installatie met een automatisch en dynamisch leerproces voor normaal gedrag, wat een constante evolutie van de oplossing toelaat.

Predictive maintenance and quality

Wij helpen u om een op gegevens gebaseerde organisatie uit te bouwen door big data en analytische platforms, beheerd door datawetenschappers, op elkaar af te stemmen. Het iteratieve uitrolmodel maakt een vlugge installatie, snelle successen en langdurige resultaten mogelijk.

Technologieën

In us they trust...

Contact us :

 • Mail us
 • Phone us

Follow us :

 • Linked In
 • Twitter
 • Google +
 • Slideshare
 • Youtube
 • Flickr

Contacteer ons

Service Desk

t. +32(0)4 249 77 77

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen

 • SAP Partner
 • Microsoft
 • ISO:9001
 • ISO:27001